Saltar ao contido

"Impulsamos os retos de innovación e transformación dixital
da túa empresa"

Aposta público-privada para facilitar un equipo de I+D+i á túa medida

INNOVA CLUB


Únete Xa!

Fins


Lanzar solucións ou emprendementos fronte a necesidades reais do mercado

Potenciar a captación, formación e desenvolvemento do talento

Promover as relacións
universidade-empresa e a tripla hélice

Idear ou prototipar solucións moi innovadoras

Servir de plataforma para a xeración de proxectos de innovación aberta

Facilitar a transformación dixital

Asumir retos empresariais complexos, difíciles de solucionar individualmente

Impulsar o desenvolvemento de
proxectos I+D+i

O noso obxectivoBuscamos entidades, públicas ou privadas, que nos propoñan retos dun problema real e complexo, difícil de solucionar por si mesmas e con medios tradicionais.
No Club deseñamos un equipo especializado a medida, entre expertos de empresas tecnolóxicas, profesionais, investigadores e estudantes universitarios, nunha contorna de innovación aberta e procesos áxiles, co fin de idear e prototipar solucións moi innovadoras, que respondan a unha necesidade real do mercado.
La tesis de maestría de un estudiante puede ser un verdadero desafío para él, porque es un estudio científico independiente presentado en una forma escrita adecuada. Para facilitar esta tarea, el estudiante debe buscar un masterarbeit ghostwriter en línea y pedir ayuda con la redacción académica. Este método está probado y siempre libera al estudiante de preocupaciones sobre la calidad del trabajo y la puntualidad de su finalización.

Como o facemos?
Innova Club

INNOVA CLUB  e unha iniciativa promovida polo Cluster TIC Galicia e o Campus Innova da Universidade da Coruña, que vén a engadirse as sinerxías xa existentes coa Cidade das TIC.

Contacto:

info@innovaclubudc.galUniversidade da Coruña


Por que?
- Fomentar relacións tripla hélice.
- Facilitar proxectos I+D+i.
- Xerar maior valor desde Campus Innova.
– Transferir coñecemento e resultados de investigación.
– Apostar pola innovación aberta.

Por que?
- Fomentar relacións tripla hélice.
- Facilitar proxectos I+D+i.
- Xerar maior valor desde Campus Innova.
- Transferir coñecemento e resultados de investigación.
de investigación.
- Apostar pola innovación aberta.

¿Para que?
– Aumentar os contratos e as asistencias técnicas dos
seus docentes e investigadores.
– Aumentar a captación de fondos e subvencións.
– Mellorar os indicadores de financiamento universitario.

Empresas


Por que?
– Facilitar a súa transformación dixital.
– Acceder á universidade, expertos, coñecemento e resultados de investigación.
- Acceder ao talento.
- Fomentar relacións tripla hélice.
– Impulsar proxectos I+D+i.
– Apostar pola innovación aberta.
– Branding.

¿Para que?
– Idear e validar pilotos de transformación dixital.
– Solucionar retos e problemas complexos.
– Lograr co-financiamento de axudas e subvencións.
– Incorporar talento.
– Xerar novas fontes de ingresos.
– Desenvolver novos produtos ou servizos, e aumentar as vendas.

O noso
primeiro reto

Un reto complexo e moi ambicioso proposto pola Autoridade Portuaria da Coruña, que xa estamos a poñer en marcha.

O noso
primeiro reto

Un reto complexo e moi ambicioso proposto pola Autoridade Portuaria da Coruña, que xa estamos a poñer en marcha.

1º RETO DE INNOVACIÓN ABERTA

Proposto pola Autoridade Portuaria da Coruña, en colaboración co Grupo NOGAR e a Asociación Galega de Produtores de Alimentos Compostos (AGAFAC).

O reto consiste en obter a trazabilidade das materias primas agroalimentarias descargadas no Porto da Coruña cuxo principal destino é a cabana gandeira galega, co obxectivo de achegar valor a todos os participantes na cadea de subministración.

O obxectivo inicial é coñecer cal e o seu destino, segundo o tipo de mercadoría descargada no Porto, e así obter datos de todos os pasos intermedios na devandita cadea.

O 70 % dos pensos que alimentan a cabana gandeira galega proceden do Porto da Coruña, de modo que o da Coruña, xunto ao de Cartaxena e Tarragona, son os principais portos en España neste apartado.QUERES PARTICIPAR?

No Club estamos na procura de deseñar un equipo especializado a medida do reto, entre expertos profesionais, empresas, investigadores e alumnos universitarios, nun contorno de innovación aberto e procesos áxiles, co fin de idear e prototipar solucións reais e innovadoras.

Se che interesa o sector, tes coñecementos, experiencia, proxectos ou algunha solución vinculada ao reto proposto

CONTACTA XA !!! 

info@innovaclubudc.gal

CONVOCATORIA ABIERTA 

Contáctanos
Cargando