Saltar ao contido

"Impulsamos os retos de innovación e transformación dixital
da túa empresa"

Aposta público-privada para facilitar un equipo de I+D+i á túa medida

INNOVA CLUB

Fins

Lanzar solucións ou emprendementos fronte a necesidades reais do mercado
Potenciar a captación, formación e desenvolvemento do talento
Promover as relacións
universidade-empresa e a tripla hélice
Idear ou prototipar solucións moi innovadoras
Servir de plataforma para a xeración de proxectos de innovación aberta
Facilitar a transformación dixital
Asumir retos empresariais complexos, difíciles de solucionar individualmente
Impulsar o desenvolvemento de
proxectos I+D+i

O noso obxectivo

Buscamos entidades, públicas ou privadas, que nos propoñan retos dun problema real e complexo, difícil de solucionar por si mesmas e con medios tradicionais.

No Club deseñamos un equipo especializado a medida, entre expertos de empresas tecnolóxicas, profesionais, investigadores e estudantes universitarios, nunha contorna de innovación aberta e procesos áxiles, co fin de idear e prototipar solucións moi innovadoras, que respondan a unha necesidade real do mercado.

Como o facemos?

Innova Club

INNOVA CLUB  e unha iniciativa promovida polo Cluster TIC Galicia e o Campus Innova da Universidade da Coruña, que vén a engadirse as sinerxías xa existentes coa Cidade das TIC.

Contacto:

info@innovaclubudc.gal

Universidade da Coruña

Por que?
– Fomentar relacións tripla hélice.
– Facilitar proxectos I+D+i.
– Xerar maior valor desde Campus Innova.
– Transferir coñecemento e resultados de investigación.
– Apostar pola innovación aberta.

Por que?
- Fomentar relacións tripla hélice.
- Facilitar proxectos I+D+i.
- Xerar maior valor desde Campus Innova.
- Transferir coñecemento e resultados de investigación.
de investigación.
- Apostar pola innovación aberta.

Para que?
– Aumentar os contratos e as asistencias técnicas dos seus docentes e investigadores.
– Aumentar a captación de fondos e subvencións.
– Mellorar os indicadores de financiamento universitario.

Empresas

Por que?
– Facilitar a súa transformación dixital.
– Acceder á universidade, expertos, coñecemento e resultados de investigación.
- Acceder ao talento.
- Fomentar relacións tripla hélice.
– Impulsar proxectos I+D+i.
– Apostar pola innovación aberta.
– Branding.

Para que?
– Idear e validar pilotos de transformación dixital.
– Solucionar retos e problemas complexos.
– Lograr co-financiamento de axudas e subvencións.
– Incorporar talento.
– Xerar novas fontes de ingresos.
– Desenvolver novos produtos ou servizos, e aumentar as vendas.

O noso Primeiro Reto

Un reto complexo e moi ambicioso proposto pola Autoridade Portuaria da Coruña, que xa estamos a poñer en marcha.

O noso Primeiro Reto

Un reto complexo e moi ambicioso proposto pola Autoridade Portuaria da Coruña, que xa estamos a poñer en marcha.

1º RETO DE INNOVACIÓN ABERTA

Proposto pola Autoridade Portuaria da Coruña, en colaboración co Grupo NOGAR e a Asociación Galega de Produtores de Alimentos Compostos (AGAFAC).

O reto consiste en obter a trazabilidade das materias primas agroalimentarias descargadas no Porto da Coruña cuxo principal destino é a cabana gandeira galega, co obxectivo de achegar valor a todos os participantes na cadea de subministración.

O obxectivo inicial é coñecer cal e o seu destino, segundo o tipo de mercadoría descargada no Porto, e así obter datos de todos os pasos intermedios na devandita cadea.

O 70 % dos pensos que alimentan a cabana gandeira galega proceden do Porto da Coruña, de modo que o da Coruña, xunto ao de Cartaxena e Tarragona, son os principais portos en España neste apartado.

QUERES PARTICIPAR?

No Club estamos na procura de deseñar un equipo especializado a medida do reto, entre expertos profesionais, empresas, investigadores e alumnos universitarios, nun contorno de innovación aberto e procesos áxiles, co fin de idear e prototipar solucións reais e innovadoras.

Se che interesa o sector, tes coñecementos, experiencia, proxectos ou algunha solución vinculada ao reto proposto

CONTACTA XA !!! 

info@innovaclubudc.gal

CONVOCATORIA ABIERTA 

Contáctanos